Het Agentschap neemt afscheid van Leen Verraest

  • 16 september 2019

[Bericht van de Raad van Bestuur]

Integratie en Inburgering staan hoog op de maatschappelijke agenda: de uitdagingen op vlak van samenleven in diversiteit zijn reëel en blijven groot. Het Agentschap Integratie en Inburgering (AgII) speelt een grote rol in het bieden van antwoorden op die maatschappelijke uitdagingen. De Raad van Bestuur heeft de ambitie om die rol waar te maken. Om dat te doen, is een sterk AgII nodig: stabiel, met de blik op de toekomst en vol vertrouwen in de eigen werking. De Raad van Bestuur erkent dat de context en de omstandigheden de voorbije jaren uitdagend is geweest en bedankt alle medewerkers én het management om hun niet aflatende inzet en engagement. 

Overtuigd van het belang van het AgII en vol vertrouwen in de toekomst, acht de Raad van Bestuur de tijd rijp om de opstartfase van het AgII af te sluiten en de optimalisatiefase aan te vangen. Concreet betekent dit dat de Raad van Bestuur de ambitie heeft om de visie en toekomstrichting van het AgII uit te klaren; de geïntegreerde werking te versterken en een meer performante werking tot stand brengen. Om die uitdagingen alle kansen te geven en de opstartfase definitief af te sluiten, heeft de Raad van Bestuur beslist om de samenwerking met de huidig Algemeen Directeur, Leen Verraest stop te zetten. De Raad van Bestuur bedankt mevrouw Leen Verraest voor haar engagement en inzet voor het AgII in de voorbije uitdagende opstartjaren. Ook Leen Verraest kijkt terug op een fijne samenwerking en wenst het AgII verder alle succes toe. 

De Raad van Bestuur heeft naast het eervol ontslag van de Algemeen Directeur nog twee andere beslissingen genomen die de continuïteit en stabiliteit van het AgII ten goede komen:

  1. De Raad van Bestuur beslist de vacature van Algemeen Directeur open te verklaren zowel naar intern als extern. 

  2. Vervolgens beslist de Raad van Bestuur om op zoek te gaan naar een transitiemanager die op korte termijn de optimalisatiefase moet voorbereiden aan de hand van concrete voorstellen. Hij/Zij zal de Algemeen Directeur of waarnemend Algemeen Directeur ondersteunen in de leiding van het AgII.

De heer Bob Van den Broeck blijft de functie van waarnemend Algemeen Directeur verder uitoefenen.