Jaarverslag 2020: ook in coronatijden kan je op ons rekenen.

  • July 23, 2021

Hoe zorgden we ervoor dat je op ons kan blijven rekenen, ook in coronatijden? Die vraag staat centraal in ons jaarverslag 2020. Klanten en medewerkers delen hun ervaringen. Het was een jaar van grote uitdagingen en creatieve oplossingen - ook voor de toekomst.

 
11688 inburgeringsattesten, 12710 inburgeringscontracten, 39379 NT2-gesprekken

Het werken in coronatijden vergde heel wat creativiteit en flexibiliteit. We leerden er veel van en deden inspiratie op. Niet alleen voor de momentopname maar ook voor de toekomst. Zo ontdekten de deelnemers aan VriendENtaal dat al wandelend Nederlands oefenen ook een goed idee is.