تایید مدرک تحصیلی

آیا مدرک تحصیلی‌ی در خارج از بلژیک بدست آورده‌اید که هنوز در بلژیک تایید نشده است؟

ما با کمال میل به شما برای تایید مدارک تحصیلی و گواهینامه‌هایتان کمک می‌کنیم.

آیا یک برنامه شهروندگرایی را نزد ما آغاز کرده‌اید؟

در این صورت با مشاور برنامه‌تان صحبت کنید. او همیشه از طریق تلفن قابل دسترسی می‌باشد و به شما در این مورد بیشتر می‌تواند کمک کند.

آیا (هنوز) برنامه شهروندگرایی را آغاز نکرده‌اید؟

اشکالی ندارد. در این صورت هم می‌توانیم به شما کمک کنیم. تنها شرط آن این است که شما نزد Actiris به عنوان شخص جویای کار ثبت نام کرده باشید.

علیرغم شرایط فعلی، مشاوران برنامه و کارشناسان تایید مدرک تحصیلی هنوز از طریق تلفن و ایمیل در دسترس می‌باشند.

سریعاَ وقت بگیرید:

diploma.bon@integratie-inburgering.be - 02 701 73 80

این برای ارباب رجوع‌های سابق و جدید صدق می‌کند.

چگونه می‌توانیم به شما کمک کنیم؟

مشاوره شخصی

ما همراه با شما پرونده را آماده می‌کنیم و به شما برای پروسه اداری در مناطق فلامان، فرانسه یا آلمانی زبان کمک می‌کنیم.

مشاوره به زبان هلندی، فرانسه، انگلیسی یا اسپانیایی، یا در صورت نیاز به کمک مترجم انجام می‌شود.

جلسات اطلاع‌رسانی

ما همچنین جلسات اطلاع‌رسانی مختلفی به زبان هلندی، فرانسه و انگلیسی برگزار می‌کنیم.

 

دوره بعدی به زبان فارسی در تاریخ 08/11/2021 برگزار می‌شود.