در مورد bon

bon مرکز پذیرش بروکسل برای شهروندگرایی می‌باشد. bon افراد دارای اصلیت خارجی که یک مدرک اقامت با حداقل سه ماه اعتبار دارند را پذیرش می‌کند. تازه واردان، اما همچنین افرادی با اصلیت دیگر که مدت طولانی تری در بروکسل زندگی می‌کنند می‌توانند به bon برای یک برنامه شهروندگرایی رایگان مراجعه کنند.

bon در مورد زندگی، کار و اسکان در بلژیک و بروکسل اطلاعات روشن و صحیح می‌دهد، اما همچنین در مورد چیزهایی که قانوناً باید و می‌توان انجام داد. این دوره‌ها را bon به 20 زبان گوناگون ارائه می‌دهد. بعلاوه bon همکاری نزدیکی با Huis van het Nederlands Brussel دارد برای اینکه به کسانی که دوره شهروندگرایی را می‌گذرانند با روشی خوش‌آیند زبان هلندی بیاموزد. شرکت‌کنندگان از مشاوره شخصی و کارگروه‌های آینده‌نگر در مورد کار، دوره آموزشی و شرکت در جامعه بهره‌مند می‌شوند.

همچنین افراد زیر سن قانونی هم می‌توانند به ما مراجعه کنند. تازه واردان زیر سن قانونی را بطور فعالانه به آموزش پذیرش معرفی می‌کند. ما با شرکای مختلف همکاری می‌کنیم تا افراد زیر سن قانونی دیگرزبان را با فعالیت‌های اجتماعی-فرهنگی آشنا کنیم.

 

Agentschap Integratie en Inburgering (آژانس ادغام در جامعه و شهروندگرایی)

از 1 ژانویه 2015 bon به Agentschap Integratie en Inburgering تعلق دارد، که سیاست ادغام در جامعه فلامان را حمایت می‌کند. شما در آژانس تمام خدمات مربوط به ادغام در جامعه، شهروندگرایی، ترجمه شفاهی و کتبی اجتماعی ( بغیر از شهرهای گنت و آنتورپن) را پیدا می‌کنید. اطلاعات بیشتر: www.integratie-inburgering.be.