Heb je een klacht of wil je beroep aantekenen?

Klacht indienen
Logo Agentschap Integratie en Inburgering

Ben je niet tevreden over de dienstverlening van het Agentschap Integratie en Inburgering?
Zeg het ons via onderstaand formulier of op 02 701 77 50 (elke werkdag van 9 tot 12 uur en van 13 tot 16 uur).

Wij onderzoeken jouw klacht (zie het klachtenreglement).

Beroep aantekenen

Ga je niet akkoord met:

  • de beoordeling van de cursus Maatschappelijke Oriëntatie (niet geslaagd, herkansing of niet geslaagd na herkansing);
  • de evaluatie van de vrijstellingstoets Maatschappelijke Oriëntatie (je kreeg geen vrijstelling);
  • of het behaalde attest na het afleggen van de taaltesten met civiel effect (je verwachtte een beter resultaat).

Laat het ons weten via het formulier hieronder. Wij onderzoeken of de procedure correct is gevolgd. Hoe dit onderzoek verloopt, lees je in de beroepsprocedure.

Deze beroepsprocedure wordt gevolgd door Atlas, IN-Gent, het Huis van het Nederlands Brussel en het Agentschap Integratie en Inburgering.

Logo's Agentschap Integratie en Inburgering, IN-Gent, Atlas en Huis van het Nederlands Brussel
Een klacht indienen of beroep aantekenen
Adres
Telefoon en e-mail
Het rijksregisternummer bestaat uit elf cijfers, waarvan de eerste zes jouw geboortedatum vormen. Je vindt je rijksregisternummer op je identiteitskaart of verblijfsdocument, en ook op bijvoorbeeld klevers van het ziekenfonds.
Hier kan je bestanden opladen om je klacht of beroep te illustreren.
Bestanden moeten kleiner zijn dan 8 MB.
Toegestane bestandstypen: gif jpg jpeg png tif txt pdf doc docx ppt pptx xls xlsx rar zip.