Vormingstraject lokale integratiemedewerkers

vormingstraject lokale integratiemedewerker banner

| Programma 2020-2021 | Programma 2021-2022 | Praktisch | Inschrijven |

 

Ben je zelf relatief nieuw als integratie- of diversiteitsmedewerker? Of heb je collega’s die recent gestart zijn? Dan is ons vormingstraject voor lokale integratiemedewerkers iets voor jou of je collega’s!

De eerste editie van dit traject startte op 31 januari 2020 en eindigt op 4 juni 2021 met een online netwerkevenement. In 2021-2022 organiseren we een tweede editie, waarvoor je je kan inschrijven vanaf 30 november 2020.

Binnen dit vormingstraject ga je aan de slag met denkkaders, werkmodellen en tools om een integratiebeleid voor je eigen gemeente uit te tekenen. Je bouwt aan een transversaal en inclusief beleid: het maakt deel uit van zoveel mogelijk lokale beleidsdomeinen en het zit ingebakken in de uitvoering van deze domeinen. Ervaren begeleiders en experten zijn je gidsen tijdens dit traject.

Je volgt dit traject samen met medewerkers van andere lokale besturen. Dus wissel je ook ideeën en ervaringen uit over de gemeentegrenzen heen. Je zoekt hierbij naar antwoorden op vragen als: Welke stappen kan jij als medewerker zetten om de toenemende diversiteit bij je bevolking te managen? Hoe zet je een samenwerking op met andere diensten en organisaties? Hoe ontwikkel en realiseer je een doeltreffend lokaal integratiebeleid?

Programma tweede editie (2021-2022)

Hieronder vind je het programma van onze tweede editie die start op 5 maart 2021.

5 maart 2021 &
12 maart 2021

9.30 tot 12.15 uur
Online via
Microsoft Teams

Introductiedag

Je breidt je kennis uit over de migratiegeschiedenis, het paradigma superdiversiteit en de sociale kaart van de integratiesector. Het zijn nieuwe inzichten waarmee je je eigen lokaal integratiebeleid kan onderbouwen.

Aan de hand van het 3-4-5-model voor een inclusief lokaal integratiebeleid bepaal je welke goede praktijken en uitdagingen relevant zijn voor je eigen lokaal bestuur.

23 april 2021 &
30 april 2021

9.30 tot 12.15 uur
Online via
Microsoft Teams

Ken je realiteit

De ontwikkeling van een effectief integratiebeleid begint bij inzicht in de diversiteit in jouw gemeente:

  • Je kan je lokale statistieken rond diversiteit interpreteren en inzetten om urgentiebesef rond diversiteit te verhogen bij diverse doelgroepen.

  • Je kan praktijkgericht onderzoek toepassen om te weten wat de noden en vragen zijn van groepen, organisaties, individuen… die ook rond diversiteit werken.

11 juni 2021 &
18 juni 2021

9.30 tot 12 uur
Online via
Microsoft Teams

Hoe kan je als lokaal bestuur de regierol over het lokaal integratiebeleid versterken?

Het integratiedecreet geeft lokale besturen de regierol over het lokaal integratiebeleid. Wat houdt deze rol in? En hoe kan je als medewerker bijdragen tot het versterken van die regierol van je gemeente, zowel binnen de organisatie van je lokaal bestuur als in de samenwerking met externe partners?

We reiken een concreet kader en instrumenten aan zodat je succesvol kan samenwerken rond integratie met de interne en externe betrokkenen bij het lokaal integratiebeleid.

17 september 2021 &
24 september 2021

9.30 tot 12.15 uur
Online in combinatie
met een fysiek
vormingsaanbod

Bouwen aan een draagvlak voor je lokaal integratiebeleid

Draagvlakcreatie is een van de belangrijkste succesfactoren voor je lokaal integratiebeleid. Het versterken van draagvlak vormt dan ook een rode draad doorheen het hele traject.

Een draagvlak is een delicate evenwichtsoefening in strategische communicatie met je belangrijkste stakeholders. Draagvlakcreatie vereist dus uitzonderlijke communicatievaardigheden en uitstekend stakeholdersmanagement. 

Tijdens deze sessie reiken we een analyse- en interventiekader aan waarmee je zowel intern als extern het draagvlak voor je lokaal beleid, project of idee kan verhogen. 

29 oktober 2021
9.30 tot 12.15 uur
Online via
Microsoft Teams

Taal als communicatiemiddel én als lijm in een superdiverse samenleving

Als lokaal bestuur kom je dagelijks in contact met anderstalige burgers. Dat zorgt voor uitdagingen. Hoe ga je kwaliteitsvol en klantvriendelijk communiceren met nieuwkomers? Hoe kan je taaldrempels wegwerken met respect voor de taalwetgeving? Hoe kan je als lokaal bestuur kwalitatieve oefenkansen Nederlands organiseren? Hoe zorg je ervoor dat het Nederlands de verbindende voertaal wordt in je gemeente?

Tijdens deze sessie bieden we je een duidelijk kader met tools, kwaliteitscriteria en succesfactoren. Zo kan je de verschillende componenten van een coherent taalbeleid succesvol integreren in het kwaliteitsbeleid van je gemeente.

19 november 2021
9.30 tot 12 uur en
13 tot 16 uur
Online in combinatie
met een fysiek
vormingsaanbod

Verdiepende taalsessies

9.30 tot 12 uur
Kwaliteitsvolle oefenkansen Nederlands

13 tot 16 uur
Efficiënt communiceren met anderstalige klanten

17 december 2021
Herman Teirlinck
Brussel

Lokale hete hangijzers

Lokale besturen worden geconfronteerd met complexe diversiteitsvraagstukken: hoe pak je vragen aan over koloniale verwijzingen in je gemeente (straatnamen, standbeelden)? Hoe ga je om met vragen naar de bouw van een tempel of moskee op je grondgebied? Hoe vul je de ‘neutraliteit van de dienstverlening’ in?

Tijdens deze sessie reiken we handige tools, inspiratie uit de praktijk en achtergrondinformatie aan voor een gedragen en duurzaam beleid rond heikele samenlevingskwesties.

4 februari 2022
Herman Teirlinck
Brussel

Terugkomdag

Je krijgt als deelnemer het podium. Hoe heb je wat je leerde al geïmplementeerd of hoe wil je het toepassen in je gemeente?

In de namiddag organiseren we een netwerkevent en nodigen we ook de bevoegde burgemeesters en schepenen van de deelnemende gemeenten uit. Elke deelnemer presenteert aan het grote publiek zijn individuele eindopdracht. We sluiten af met een feestelijke receptie.

Praktisch

Het vormingstraject bestaat uit zeven sessies (soms opgesplitst in meerdere online momenten).

Organisatie

Logo AgII en VVSGWe organiseren het in samenwerking met de VVSG.

Kostprijs

225 euro.

Meer info, vragen…

Vragen over de inhoud: Lieve Driesen 

Inschrijven

Schrijf je in voor de tweede editie van het vormingstraject. Inschrijven kan tot en met 29 januari 2021.