Признаване на диплома

Вие разполагате с чуждестранна диплома, но тази диплома  все още не е призната в Белгия?

Ние с удоволствие ще Ви окажем съдействие при признаването на дипломите и удостоверенията Ви.

Започнал / а ли сте вече следването на програмата  по интеграция при нас?

Говорете тогава с личния Ви консултант. Вие все още можете да се свържете с него или с нея по телефона и ще Ви помогнат по- нататък.

Bие (още) не сте записан/ а за програма по интеграция?

Това не е проблем. Дори и в този случай можем да Ви насочим. Единственото условие е да сте регистриран / а в Actiris  като търсещ /а работа.

Независимо от настоящите обстоятелства, винаги можете да се свързвате с личните консултанти и специалистите по признаване на дипломи по телефон или по имейл.

Запишете си час:

Йорис: diploma.bon@integratie-inburgering.be или 02 701 73 80

Това е за настоящи и нови клиенти.

Как можем да Ви помогнем? 

Индивидуално подпомагане

Заедно с Вас подготвяме досието Ви и ви помагаме в административната процедура в нидерландско-, френско- или немскоговорящата част на Белгия.

Подпомагането се извършва на нидерландски, френски, английски или испански език или с помощта на преводач, когато е необходимо.

Информационни срещи

Ние организираме също така различни информационни срещи на нидерландски, френски и английски.