د نوي کورس د پیل خبرتیا

آیا تاسو بروکسل ته نوي راغلي یاستئ او هر څه تاسو ته نوي دي؟ یا تاسو دلته ډیر وخت اوسېږئ، مګر سره له دې هم تاسو پوښتنې لرئ؟ بیا کیدای شي چې د بن په ټولنې کې د بلدېدلو پروګرام ستاسو لپاره مناسبه وي! د پښتو ژبې راتلونکي کورس په 25/05/2021 پیل کیږي.

عملي معلومات

  • 25/05/2021 - 28/06/2021
  • ځای:
  • لګښت: وړیا

تاسو څه تمه کولای شئ؟

په ټولنې کې د لاره پیدا کولو د کورس په مهال به تاسو د بلجیم، بروکسل، د کار بازار، د اوسېدلو اجازې مراحل، د کور چارې، د روغتیا چارې، تفریح، روزنه او ... په هکله به ډیر عملي موضوعات زده کړئ. سربیره پردې، تاسو به د نورو ګډون کوونکو سره هم معرفي شئ چې ستاسو په ژبه خبرې کوي. تاسو به په ګډه ورځني عادتونه او دودونه کشف کړئ. د پروګرام په اوږدو کې، تاسو کولای شئ چې د شخصي لارښود لخوا چې ستاسو په ژبه خبرې کوي لارښوونه تر لاسه کړئ.

موږ تاسو سره د زدکړې یا کار په برخې کې، د ډېپلوم د رسمیت پېژندلي په برخې کې لارښوونه کوو او زموږ په مرستو کې د هالنډي ژبې ابتدائیه کورس هم شامل دی.

د پروګرام په پای کې به تاسو ته په ټولنې کې د بلدېدلو تصدیق پاڼه درکړل شي. دا شهادت نامه تاسو سره د بلجیم د تابعیت په لاسته راوړلو کې مرسته کوي.