التواصل

Agentschap Integratie en Inburgering - bon

Siège régional de Bruxelles
Rue de l'Avenir 35
1080 Molenbeek-Saint-Jean

  02 701 73 80
  02 507 13 99
  info@bon.be
  من ٱلإثنين إلى ٱلجمعة: من 9:00 حتى 12:30 ومن 13:30 حتى 17:00

  صفحة فايسبوك
  قناة اليوتيوب

bon Anderlecht

Anderlechtse-weggevoerdenstraat 1 / Rue des Déportés Anderlechtois 1
1070 Anderlecht

 METRO 5, TRAM 81, BUS 46 en 49:  Sint-Guido / Saint-Guidon

  bon Anderlecht is open op afspraak. Je kan ons telefonisch of via e-mail bereiken. We zijn gesloten van 24/12/2021 tot en met 09/01/2022.
bon Anderlecht est ouvert sur rendez-vous. Vous pouvez nous joindre par téléphone ou par e-mail. Nous sommes fermés du 24/12/2021 au 09/01/2022.
bon Anderlecht is open by appointment. You can reach us by phone or e-mail. We are closed from 24/12/2021 to 09/01/2022.

bon Brussel / Bruxelles / Brussels

Rue Ph. de Champagnestraat 23
1000 Brussel-Bruxelles

 TRAM 3 & 4:  Anneessens

  bon Stad Brussel is momenteel gesloten. Je kan ons wel nog telefonisch of via e-mail bereiken.
bon Bruxelles est actuellement fermé. Vous pouvez nous joindre par téléphone ou par e-mail.
bon City of Brussels is closed at the moment. You can reach us by phone or e-mail.

bon Molenbeek

  bon Molenbeek is gesloten. Maak telefonisch of via e-mail een afspraak in een van onze andere kantoren.
bon Molenbeek est fermé. Contactez-nous par téléphone ou par e-mail pour prendre un rendez-vous dans un de nos autres bureaux.
bon Molenbeek is closed. Contact us by phone or e-mail to make an appointment in one of our other offices.

bon Schaarbeek / Schaerbeek

Place Colignonplein 10
1030 Schaarbeek - Schaerbeek

 BUS 55:  Paviljoen-Pavillon | BUS 56:  Collignon | TRAM 92:  Pogge

bon Schaarbeek is open op afspraak van dinsdag tot vrijdag. Je kan ons telefonisch of via e-mail bereiken. We zijn gesloten van 24/12/2021 tot en met 02/01/2022.
bon Schaerbeek est ouvert sur rendez-vous du lundi au vendredi. Vous pouvez nous joindre par téléphone ou par e-mail. Nous sommes fermés du 24/12/2021 au 02/01/2022.
bon Schaerbeek is open by appointment from Tuesday till Friday. You can reach us by phone or e-mail. We are closed from 24/12/2021 to 02/01/2022.