Advies en begeleiding door het Agentschap Integratie en Inburgering

Advies geven

Heb je specifieke vragen? Nood aan begeleiding? Wij staan je graag bij met onze expertise. Samen werken we aan antwoorden en stippelen we een beleid uit op maat van jouw gemeente.

 

Button Vormingstraject lokale integratiemedewerkers