Aangepaste dienstverlening tijdens de eindejaarsperiode

 • 2 december 2019

Collectieve sluiting

Alle diensten van het Agentschap Integratie en Inburgering zijn gesloten van woensdag 25 december 2019 tot en met woensdag 1 januari 2020.

Extra, lokale sluitingsdagen in contactpunten

 • De contactpunten in de regio West-Vlaanderen zijn alle dagen van de kerstvakantie gesloten: van 21 december 2019 tot 5 januari 2020.
 • De sluitingsperiode voor de contactpunten in de regio Oost-Vlaanderen loopt van 21 december tot en met 1 januari 2020.
 • In de regio Antwerpen zijn de contactpunten bijna de hele kerstvakantie gesloten: van 24 december 2019 tot 5 januari 2020.
 • In andere regio's hebben sommige contactpunten ook aangepaste openingsuren.

Juridische helpdesk

De juridische helpdesk heeft een aangepaste dienstverlening tijdens de kerstvakantie:

 • De helpdesk voor vreemdelingenrecht is gesloten van 25 december 2019 tot en met 1 januari 2020.
 • De helpdesk voor internationaal familierecht is gesloten de hele kerstvakantie (van 21 december 2019 tot en met 5 januari 2020).

De dienst Sociaal Tolken en Vertalen (STV)

Deze dienst heeft een aangepaste dienstverlening tijdens de eindejaarsperiode.

Collectieve sluiting Van 25 december t.e.m. 1 januari
 • Geen telefonisch onthaal
 • Geen permanentie op de tolkentelefoon
 • We beantwoorden geen e-mails
Beperkt aanbod
(we bereiden ons voor op de nieuwe werking)

23 en 24 december,
en van 2 t.e.m. 8 januari

 • Geen telefonisch onthaal
 • Geen permanentie op de tolkentelefoon
 • We beantwoorden e-mails

Tolk- en vertaalaanvragen

 • Je kan tolk- en vertaalaanvragen met uitvoeringsdatum in 2019 indienen tot 18 december 2019.
 • Tolk- en vertaalaanvragen met uitvoering in 2020 behandelen we pas van zodra de nieuwe samenwerkingsovereenkomst is ontvangen en geregistreerd. We starten de registratie van de nieuwe overeenkomsten op 23 december 2019. Het is bijgevolg moeilijk opdrachten te matchen voor de eerste tien dagen van januari.