Integratie

Integratie

Het Agentschap Integratie en Inburgering wil mensen van buitenlandse herkomst volwaardig aan de samenleving laten deelnemen.

Dat vraagt inspanningen. Van iedereen. 

Daarom werken we samen met lokale besturen, organisaties en burgers om beter om te gaan met de uitdagingen rond migratie.

Hieronder vind je een overzicht van ons aanbod.

Waarvoor kan je bij ons terecht?

Cijferanalyse     

 • Hoeveel personen met een migratieachtergrond wonen in mijn gemeente?
 • Hoeveel nieuwkomers stroomden dit jaar in Vlaanderen in via gezinshereniging?
 • Hoeveel opvangplaatsen voor asielzoekers zijn er in mijn streek?

Taalbeleid

 • Hoe gaat mijn organisatie best om met meertaligheid en welke afspraken maken we?
 • Hoe kan ik als hulp- en dienstverlener de taaldrempels voor anderstaligen verkleinen?
 • Duidelijk en efficiënt communiceren met anderstaligen: hoe doe ik dat?

Taalpromotie

 • Kan je me tips geven hoe ik als sportclub, amateurtheater of speelpleinwerking inzet op taalstimulering?
 • Hoe vergroot ik als lokaal bestuur de oefenkansen Nederlands voor anderstaligen?

Vrijwilligerswerk

 • Onze gemeente wil een ‘buddysysteem’ introduceren, waarbij vrijwilligers vluchtelingen helpen om een huis of een job te zoeken. Hoe pak ik dat aan?
 • Kan ik asielzoekers inschakelen als vrijwilliger in mijn organisatie?

Toegankelijkheid

 • Hoe bereik ik mensen met een migratieachtergrond?
 • Hoe zorg ik ervoor dat het gemeentepersoneel een weerspiegeling is van de bevolking?
 • Welk communicatiebeleid heb ik nodig zodat een divers publiek de weg vindt naar ons aanbod?

Contact

Wil je een antwoord op een van bovenstaande vragen, of heb je een andere vraag
Ga naar een contactpunt in je regio.
 

Ben je op zoek naar een vorming over integratie?
Bekijk hier het overzicht en schrijf je in.

 

Nederlands oefenen

De voorbije jaren waren er veel interessante initiatieven rond oefenkansen Nederlands voor anderstaligen (zie: www.nederlandsoefenen.be). Zoals een OCMW dat een conversatiegroep voor vluchtelingen organiseert in het lokaal opvanginitiatief. Of hoe in een andere gemeente Vlamingen en anderstalige inwoners ‘taaltandems’ vormen.

Het Agentschap Integratie en Inburgering biedt samen met Atlas Antwerpen, In-Gent, Huis van het Nederlands Brussel en vzw de Rand kansen om dit aanbod te versterken via de projectoproep ‘Nederlands oefenen’.

Een groot succes want we ontvingen maar liefst 151 projectvoorstellen op onze oproep. Alle indieners besteedden heel wat tijd om hun project uitvoerig voor te stellen. We zijn hen dan ook allen erg dankbaar voor de grote ambitie en inzet die ze hiermee toonden.

In totaal werden 21 projecten geselecteerd voor een subsidie. Vanaf 1 september 2017 schieten de projecten officieel uit de startblokken. De organisatoren kunnen rekenen op de ondersteuning van de regisseur in hun regio.

Logo's Regisseurs

Tijdlijn Nederlands oefenen

Blader verder...

» Projectoproep
» Ondersteuning
» Infosessies
» Aanvraagprocedure
» Geselecteerde projecten
» FAQ