Nederlands (NT2)

Nederlands leren

Tijdens het inburgeringstraject leer je Nederlands. Er bestaan verschillende taalniveaus:

pdf bestandVergelijkend overzicht Europees Referentiekader voor talen (547 kB)

pdf bestandSchematisch overzicht gemiddelde termijnen van standaardtrajecten NT2 - Mondeling (144 kB)

Om het inburgeringsattest te behalen, moet je slagen voor niveau A2. Er is een uitzondering voor analfabeten.

Hoe schrijf je in?

Om je in te schrijven voor een cursus Nederlands ga je langs bij één van onze consulenten Nederlands. Via een gesprek of test verzamelt de consulent antwoorden op deze vragen:

 • Ging je al naar school? Welk diploma behaalde je?
 • Kan je al een beetje Nederlands of nog niet?
 • Ken je het Latijnse alfabet of niet?
 • ...

De consulent bekijkt welke cursus Nederlands geschikt is voor jou en stuurt je door naar de juiste school. 

Mogelijkheden

 • Je bent ongeletterd of heel laaggeschoold. Je volgt les in een centrum voor basiseducatie (CBE). Een niveau duurt 600 lesuren.
   
 • Je bent laaggeschoold of je leert op een trager tempo. Dan kan je ook terecht in een centrum voor basiseducatie (CBE). Elk niveau bestaat uit 240 lesuren.
   
 • Je bent hoger geschoold of je leert op een snel tempo. Dan stuurt de consulent je door naar het centrum voor volwassenenonderwijs (CVO). Daar rond je een niveau na 120 lesuren af.
   
 • Wil je verder studeren? Je kan instappen in een snelcursus van maximaal 90 lesuren als je voldoet aan de toelatingsvoorwaarden voor hoger onderwijs. Universitaire talencentra en enkele centra voor volwassenenonderwijs organiseren deze cursus.