Specifieke vragen en meldingen

Vragen en suggesties

Stel je vraag of doe een suggestie via het algemeen formulier. Je krijgt antwoord binnen de twee werkdagen.

Melding

Gebruik het meldingsformulier. We onderzoeken je melding. Je krijgt antwoord binnen de 45 kalenderdagen na ontvangst.

Klacht

Je kan kosteloos een klacht indienen over de werking van het Agentschap Integratie en Inburgering. We registreren je klacht en handelen die af binnen de 45 kalenderdagen na ontvangst. Je krijgt een schriftelijk antwoord.

Beroep

Je kan kosteloos beroep indienen in verband met een administratieve beslissing van het Agentschap Integratie en Inburgering.
We handelen je beroep af binnen de 60 kalenderdagen na ontvangst. Je krijgt een schriftelijk antwoord.

Journalist

Heb je een vraag als journalist?